CỐT TƯƠNG ĐẬU ĐEN NGƯU BÀNG

Đậu đen (50%), Ngưu bàng tươi (30%), đường mía, muối hạt, bột đạm men bia.