CHIẾT XUẤT CANH DƯỠNG SINH KENKO

Bột sấy phun sương chiết xuất từ củ Cải Trắng, lá củ Cải Trắng, củ Cà Rốt, nấm Đông Cô, củ Ngưu Bàng (Burdock).