CAO GIẢO CỔ LAM

Thành phần: Cao giảo cổ lam dạng bột được chiết xuất từ giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino).
Cách dùng: Nguyên liệu dùng để sản xuất thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.