Tiên Hương Aromatheraphy

HYDROSOL KIM NGÂN HOA

Từ những nụ và hoa kim ngân được trồng hữu cơ tại Thiên đường hoa Quảng la, Bằng phương pháp… 200.000

Tiên Hương Aromatheraphy

TIÊN HƯƠNG WAKE UP BLEND

Với ưu điểm là an toàn khi sử dụng, không gây cháy, nổ vì không dùng nến hay điện để… 120.000

Tiên Hương Aromatheraphy

TINH DẦU BẠC HÀ TIÊN HƯƠNG

Với ưu điểm là an toàn khi sử dụng, không gây cháy, nổ vì không dùng nến hay điện để… 70.000

Tiên Hương Aromatheraphy

TINH DẦU QUẾ TIÊN HƯƠNG

Với ưu điểm là an toàn khi sử dụng, không gây cháy, nổ vì không dùng nến hay điện để… 100.000

Tiên Hương Aromatheraphy

TINH DẦU SẢ CHANH TIÊN HƯƠNG

Với ưu điểm là an toàn khi sử dụng, không gây cháy, nổ vì không dùng nến hay điện để… 100.000