Tiên Hương Aromatheraphy

TIÊN HƯƠNG WAKE UP BLEND

Với ưu điểm là an toàn khi sử dụng, không gây cháy, nổ vì không dùng nến hay điện để… 120.000

Tiên Hương Aromatheraphy

TINH DẦU BẠC HÀ TIÊN HƯƠNG

Với ưu điểm là an toàn khi sử dụng, không gây cháy, nổ vì không dùng nến hay điện để… 70.000

Tiên Hương Aromatheraphy

TINH DẦU QUẾ TIÊN HƯƠNG

Với ưu điểm là an toàn khi sử dụng, không gây cháy, nổ vì không dùng nến hay điện để… 100.000

Tiên Hương Aromatheraphy

TINH DẦU SẢ CHANH TIÊN HƯƠNG

Với ưu điểm là an toàn khi sử dụng, không gây cháy, nổ vì không dùng nến hay điện để… 100.000