Dược Liệu Sạch

Ba Kích Tím

Ba Kích tươi được thu hoạch tại nông trại Dược Liệu nằm ở Bắc Giang. Giá thay đổi theo mùa… 200.000

Dược Liệu Sạch

Cà Gai Leo

Cà Gai Leo được thu hoạch, sấy khô tại vùng trồng dược liệu Thiên đường hoa Quảng La và vùng… 130.000

Dược Liệu Sạch

Dây Thìa Canh

Dây Thìa Canh được thu hoạch, sấy khô tại vùng trồng dược liệu Thiên đường hoa Quảng La và vùng… 75.000

Dược Liệu Sạch

Kim Ngân Hoa Khô

Kim Ngân Hoa được thu hoạch và phơi sấy tại Thiên đường hoa Quảng La. Giá 200.000/ lọ 20g Giá… 100.000

Dược Liệu Sạch

Nhân Trần

Nhân trần được thu hoạch, sấy khô tại vùng trồng dược liệu Thiên đường hoa Quảng La và vùng trồng… 75.000

Dược Liệu Sạch

Trinh Nữ Hoàng Cung

Trinh Nữ Hoàng Cung được thu hoạch, sấy khô tại vùng trồng dược liệu Thiên đường hoa Quảng La và… 200.000

Dược Liệu Sạch

Đương Quy Mộc Châu

Đương Quy được thu hoạch tại nông trường dược liệu Mộc Châu Xanh. Đương quy tươi ngon, đảm bảo sạch,… 100.000