CAO BỤP GIẤM

Thành phần: Cao bụp giấm dạng bột được chiết xuất từ cây bụp giấm Hibiscus sabdariffa L. Malvaceae.
Cách dùng: Nguyên liệu dùng sản xuất thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.