Chưa phân loại

Củ Cải

Củ Cải Trắng tươi ngon, được trồng theo hướng hữu cơ tại Thiên đường hoa Quảng La và tại Nông… 35.000

Chưa phân loại

Rau Lang

Rau Lang tươi ngon, được trồng theo hướng hữu cơ tại Thiên đường hoa Quảng La và tại Nông trường… 35.000