TINH CHẤT TRÀ XANH

Thành phần: Bột chiết xuất trà xanh từ lá trà tươi.
Cách dùng: Nguyên liệu dùng để sản xuất thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.