Viên Sáng Mắt GacIQ

300.000

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Viên sáng mắt GacIQ
1. Thành phần 1 viên nang cứng chứa 500 mg cao hỗn hợp dược liệu tương đương với dược liệu khô:
Cúc hoa vàng: 1200 mg
Câu kỷ tử 1200 mg, đan bì: 1200 mg,
Phục linh: 1200 mg,
Sơn dược 1200 mg,
Sơn thù 1600 mg,
Thục địa 3200 mg,
Trạch tả 1200 mg
Phụ liệu: Calci carbonat, tinh bột, bột talc vừa đủ. Khối lượng 1 viên 500mg+7,5%
2. Công dụng: Tốt cho mắt, hỗ trợ làm sáng mắt, làm chậm lão hoá mắt.